Anetaresimi

Rrjeti i Profesionistëve

Shqiptaro-Norvegjez

Anëtarësimi

Të gjithë shqiptarët që jetojnë në Norvegji dhe të cilët i plotësojnë kushtet në vijim:

  1. Niveli arsimor bachelor dhe më lartë. Vërtetimi mund të jetë në formë të diplomës nga institucioni ose/edhe nga linku publik i detyrës së masterit( psh. DUO në Universitetin e Oslos).
  2. Të gjithë anëtarët e rrjetit rregjistrojnë një CV aktuale për momentin e kohës në arkivin e rrjetit. Për persona që ushtrojnë profesione punë të barazvlefshme dhe që janë të kualifikuar në forma të tjera (edhe pse nuk kanë tituj akademik) kryesia merr një vendim individual, duke u bazuar në dëshmitë e tyre profesionale, dhe njëkohësisht në dëshirën për të kontribuar në qëllimeve e rrjetit.
  3. Anëtaret e grupit rregjistrohen në Rregjistrin e anëtarësisë, pasi të kenë nënshkruar dokumentin Fare Play, i cili konsiderohet si kontratë midis rrjetit dhe anëtarit.
  4. Një kontigjent anëtarësimit është i detyrueshëm.

 

Kush jemi ne?

Diaspora shqiptare në Norvegji ka mbledhur përvoja të ndryshme gjatë 20 viteve të fundit. Grupe me pikëpamje, bindje dhe interesa të ndryshme

LEXO ME SHUME

Qëllimi

Themelimi i një rrjeti i cili do te kontribuojë për koordinimin, organizimin, integrimin dhe përfaqësimin e shqiptarëve në Norvegji.

LEXO ME SHUME

Njihu me anetaret

Njihu me disa nga anetaret e rrjetit.

 

 

 

LEXO ME SHUME.

Keni nevojë për më shumë informacion?

LIDHUNI ME NE

Na kontaktoni ne rrjetet sociale

Rrjeti i Profesionistëve

Shqiptaro-Norvegjez

admin@natn.no